Ringtones (L-Z)
JUMP: L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W, Z, Y, Z
Go to Ringtones (A-K)

L ------
Like a Snowy Kiss - globe (Tempo: 180 BPM)
8a1 8b1 8.#c2 8a1 4a1 8a1 4a1 8a1 4a1 4e1 8#f1 2.e1 1- 8- 8a1 8b1 4#c2 8a1 4a1 8a1 2.a1 4e1 8#f1 2.e1 2- 4- 4e1 4e1 4#f1 4e1 4e1 2.e1 1- 4- 2a1 2#f1 4#f1 2e1 4.e1

Love Love Show - The Yellow Monkey (Tempo: 160 BPM)
1#g1 4- 4#g1 4a1 4b1 1#g1 4- 4#g1 4a1 4b1 1#g1 4- 4#g1 4#f1 4e1 2.#f1 8e1 2.#f1 4- 1#g1 4- 4#g1 4a1 4b1 1#g1 4- 4#g1 4a1 4b1 1#g1 4- 4#g1 4#f1 4e1 2.#f1 8e1 2#f1 4-

M ------
M - Hamasaki Ayumi (Tempo: 140 BPM)
8.a1 16.g1 4.a1 8.a1 16.a1 4g1 8.g1 8.e1 8.g1 4.g1 8.e1 16.g1 2a1 8.a1 16.g1 4.a1 8.a1 16.a1 4g1 8.g1 8.e1 8.g1 8.g1 8.g1 8.g1 4.c2 2a1 1a2 4.g2 2.d2 2.e2 1c2 4.d2 2.b1 2.c2 1a2 4.g2 2.d2 2.e2 1c2 4.d2 1.b1 1a1

Mayonaka wa Junketsu - Shiina Ringo (Tempo: 140 BPM)
8d2 8e2 4a2 8e2 4.a2 4g2 4#f2 8e2 8#d2 8e2 8#f2 2e2 2.b1 2- 4- 8d2 8e2 4a2 8e2 4.a2 4g2 4#f2 8e2 8#d2 8#f2 8c3 1b2 2- 16- 8d2 8e2 8a2 2g2 4e2 8b1 4b1 8d2 4d2 8d2 8d2 8#d2 8e2 2.#f2

N ------
Naze - Hysteric Blue (Tempo: 125 BPM)
4.#c2 4.#f1 8.#f1 8.#g1 8.a1 8.#f1 2.#c2 8.b1 8- 8.a1 8.#g1 16.a1 4.b1 4.e1 8.e1 8.#f1 8.#g1 8.e1 2.b1 2.#a1

Niji - L'arc~en~Ciel (Tempo: 90 BPM)
8b1 8c2 8b1 8#a1 8b1 2.a2 4g2 4- 8a1 8b1 8a1 8#g1 8a1 2g2 4a2 8e2 4#f2 8- 8b1 8c2 8b1 8a1 8b1 8.a1 8.g1 4.e2 4d3 4#c3 8.a1 8.b1 8a1 8#g1 8a1 2.a2 8.b2 8#f2 8f2 4#f2 (part 1)
8#f2 8g2 8a2 8.a2 8.b2 8.g2 16#f2 8.g2 8- 8#f3 4e3 4d3 8e2 8#f2 8g2 8.g2 8.a2 8.#f2 16f2 8.#f2 8- 8g3 4#f3 4e3 8b1 8d2 8e2 8.e2 4- 8- 8.e2 4d2 8.#c2 4- 8- 8#c2 8d2 4e2 8.d2 (part 2)

P ------
Pieces - L'arc~en~Ciel (Tempo: 100 BPM)
4.a2 4a2 8g2 8f2 4e2 4d2 4#c2 4d2 4.g2 8- 8e2 8g2 8a2 4.b2 8.c3 16- 4g2 8f2 8e2 4.d2 8.c2 4.a2 4.c2 8.b1 8.g2 8f2 8e2 8f2 4.g2 4- 8a2 8#a2 4a2 8e2 4a2 8g2 8f2 8g2 2.a2

PokaPoka - Hysteric Blue (Tempo: 125 BPM)
4#c2 4a1 8.#c2 4b1 4#c2 8.a1 4.e2 8.d2 2d2 8.a1 4e2 8.d2 4d2 8.a1 8.b1 16.a1 4b1 4#c2 4.#c2 4.b1 4#c2 4a1 8.#c2 4b1 4#c2 8.a1 4.e2 8.d2 2d2 8.a1 4.e2 8.d2 8.d2 8.a1 16.b1 8.a1 16.#g1 4.a1

Poker Face - Hamasaki Ayumi (Tempo: 125 BPM)
4c2 8c2 4#a1 8#a1 1#g1 4- 4#g1 8#g1 4g1 8g1 2.f1 4- 8#g1 8#a1 4c2 8c2 4c2 8#c2 2.#a1 4- 8g1 8#g1 4#a1 8#g1 4#a1 8c2 2.c2 4- 8#a1 8c2 4.#c2 4.#a1 4#c2 8.c2 8.#a1 8#g1 4#g1 4c2 1#a1

Powder Snow - Hamasaki Ayumi (Tempo: 125 BPM)
8.a1 8.b1 8.c2 16.d2 4b1 8.g1 8.e1 8.g1 4a1 4g1 8.f1 4.g1 8- 16.f1 16.e1 4d1 4e1 8.f1 4.e1 8.e1 8.g1 4a1 4a1 8.b1 2b1 4- 8.a1 8.b1 8.c2 16.d2 4b1 8.g1 8.e1 8.g1 4a1 4g1 8.f1 4.g1 1- 1- 2- 16- 8.e1 8.d2 8.c2 2b1 8c2 2a1

R ------
Raven - Do As Infinity (Tempo: 180 BPM)
8#c2 8#f2 8#g2 8a2 2.b2 2.a2 8#f2 8#g2 4.a2 4.a2 4#f2 2.e2 8a2 8b2 4.#c3 4.#c3 4a2 2.a2 4#f2 2.e2 4#c2 4.b1 8#c2 8#f2 8#g2 8a2 2.b2 2.a2 8#f2 8#g2 4.a2 4.a2 4#f2 2.e2 8a2 8b2 4.#c3 4.#c3 4a2 2.a2 4#f2 2.e2 4#c2 2.b1 4b1 2.a1

Reach for the Sky - Kuraki Mai (Tempo: 160 BPM)
4b1 4d2 4g2 4#f2 4g2 4b2 2b2 4- 4c3 2c3 4- 8b2 8c3 8b2 8g2 4g2 4- 8#f2 8g2 8#f2 8e2 4e2 4- 4d2 4.e2 4.#f2 4g2 4b2 4a2 8g2 2a2 (part 1)
4b1 4d2 4g2 4#f2 4g2 4b2 2b2 4- 4c3 2c3 4- 8b2 8c3 8b2 8g2 4g2 4- 8b2 8c3 8d3 8g2 4g2 4- 8g2 8#f2 2e2 2c3 4- 4b2 4a2 8g2 2g2 (part 2)

S ------
Sa Yo Na Ra - globe (Tempo: 125 BPM)
8#c2 8e2 8#c2 4e2 2#f2 4- 8- 8#f2 8e2 8#c2 4b1 2#c2 4- 8- 8#c2 8e2 8#c2 4e2 2#f2 4- 8- 8#f2 8e2 8#c2 4b1 8b1 4b1 8#c2 4#c2

Saigo no Iiwake - Tokunaga Hideaki (Tempo: 90 BPM)
4c2 4- 8- 8g1 8c2 8e2 4d2 4- 4- 4g1 4e2 4- 8- 8c2 8e2 8f2 4g2 4- 8- 8c2 8g2 8a2 8b2 8a2 8g2 8f2 8g2 8f2 8e2 8d2 4e2 2- 8- 8g1 4a1 4- 8- 8b1 8c2 8d2 4e2 4- 4d2 4- 4c2

Sakura Drops - Utada Hikaru0 (Tempo: 90 BPM) - new
8g2 8d3 8c3 16d3 4.g2 8f2 8g2 8d3 8c3 16d3 4.f2 16d2 8#d2 4#a2 16e2 8f2 4c3 8#a2 8c3 8d3 8#d3 8d3 16c3 16#a2 8d3 16c3 16#a2 8g2 8d3 8c3 16d3 4.g2 8f2 8g2 8d3 8c3 16d3 4.f2 16d2 8#d2 4#a2 16e2 8f2 4c3 4f3 4#d3 4d3 4c3

Squall - Matsumoto Eiko (Tempo: 140 BPM)
4g1 4c2 4d2 4e2 8d2 4e2 4f2 4g2 8d2 2d2 4- 4c2 8b1 4c2 4d2 4e2 8b1 2b1 4- 4a2 8g2 4a2 4b2 4.c3 8g2 4g2 8- 8e2 8g2 4f2 8e2 4d2 8c2 2.d2 4- 4d2 1e2 2.b2 8c3 1c3 2- 4- 4d2 1e2 2.b2 8c3 1c3

Stone Butterfly - The Yellow Monkey (Tempo: 160 BPM)
8.b1 8.d2 8.e2 8f2 8.e2 4e2 4d2 8- 8.b1 8.d2 8.e2 8f2 8.e2 4e2 4d2 8- 8.b1 8.d2 8.e2 8f2 8.e2 4e2 8.d2 8.#f2 8e2 4e2 16.d2 16.d2 8.e2 16.d2 16.d2 4#f2 8-

T ------
Tactics - The Yellow Monkey (Tempo: 160 BPM)
4.e1 8.g1 8e1 4.b1 8.a1 8.g1 4.a1 8.a1 8g1 2a1 4- 4.e1 8.g1 8e1 4.b1 8.a1 8.g1 4.a1 8.a1 8g1 2a1 4- 4.e1 8.g1 8e1 4.b1 8.a1 8.g1 4.a1 8.a1 8g1 2al 4- 4.e1 8.g1 8e1 4.b1 8.a1 8.g1 4.a1 8.a1 8g1 2a1 4- 1e1

The Fourth Avenue Cafe - L'arc~en~Ciel (Tempo: 140 BPM)
8#f2 8#f2 8#f2 2#f2 8#f2 4e2 4a2 4g2 4#f2 4e2 8a1 4e2 8#f2 4e2 4#c2 8d2 4e2 8#f2 4d2 8#f2 8#f2 8#f2 8#.f2 8.e2 2b1 4- 4a2 8.g2 8.#f2 8d2 4.e2 4#f2 4.g2 2#f2 (part 1)
8#f2 8#f2 8#f2 2#f2 8#f2 4e2 4a2 4g2 4#f2 4.e2 4#a2 8#c3 4#f2 4.e2 2d2 8- 8#f2 8#f2 8#f2 8.#f2 8.e2 2b1 4- 4#c2 8.#c2 4d2 8e2 4.e2 8d2 2d2 (part 2)

Two of Us - Hamasaki Ayumi (Tempo: 140 BPM)
8#d2 8#d2 8e2 2.#d2 4- 8- 4b1 4#c2 4#d2 8e2 2.#d2 2- 8- 8#c2 8#d2 4e2 8#f2 2.e2 2- 8- 8#c2 8#d2 2e2 2#c2 4.#g2 4.#f2 4e2 4#d2 8e2 2.#d2 4- 8- 4b1 4#c2 4#d2 8e2 2.#d2 1- 4e2 8#f2 2.e2 2- 8- 8#c2 8#d2 2e2 2#c2 4.#g2 4.#f2 4e2

W, X, Y, Z ------
Walk in the Park - Amuro Namie (Tempo: 125 BPM)
4d1 4.g1 4.a1 8b1 2.a1 4- 8- 4.g1 4.a1 4b1 4.g1 8d1 4d1 4- 4.g1 4.a1 4b1 4.a1 8d1 8d1 8d1 8d1 8d1 4.g1 4.a1 4b1 4.g1 8d1 2.d1

You - Hamasaki Ayumi (Tempo: 90 BPM)
8#f1 8#g1 8#a1 4#g1 4#c2 8#c2 8b1 8#a1 8#g1 4.#a1 4- 8#f1 8#g1 8#a1 4#g1 4#c2 8#c2 4b1 4#a1 4#g1 4#f1 8#f1 8#g1 8#a1 4#g1 4#c2 8#c2 8#d2 4#a1 4#g1 2#f1 8b1 8b1 8#a1 8#g1 4#g1 2.#a1

You're My Sunshine - Amuro Namie (Tempo: 140 BPM)
8b1 8c2 4b1 8.a1 4.g1 8b1 8c2 4b1 8.c2 4.d2 8- 8b1 8b1 16b1 4.b1 16b1 8a1 8.g1 8#f1 4e1 4b1 4d2 8b1 8c2 4b1 8.a1 4.g1 8b1 8c2 4b1 8.c2 4.d2 8b1 8c2 8b1 16b1 8.b1 8b1 8b1 16al 8.g1 8#f1 4e1 4b1 4.d2


Back to Ringtones